Çift Anadal Programı Hk.Tüm Duyurular
01
EYL

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejisi yükseköğretime erişim kapsamında, kurumumuzda öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışından kurumlar arası yatay geçiş yapmış öğrencilerin de benzer bir uygulamadan yararlanabilmesi amacıyla;

 

a) Yabancı uyruklu öğrenci veya daha önce yurtdışındaki kurumlardan kurumlar arası yatay geçiş ile kabul edilmiş öğrencilerin çift anadal programına başvurularında, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında ilk %20 başarı sıralaması içinde bulunması,

 

b) Yabancı uyruklu öğrenci veya daha önce yurtdışındaki kurumlardan kurumlararası yatay geçiş ile kabul edilmiş öğrencilerin çift anadal programına başvurularında, anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde yer almayan öğrencilerin, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmemiş olmaları durumunda, kuruma başvuruda kullandıkları sınav puanı türü yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların genel ilkeler başlığı madde 4'te yer alan sınav türlerine uygun şekilde onaylanmış sınavlardan, çift anadal yapılacak program için üniversitelerin ilgili yılda kabul ettiği öğrenciler bakımından belirlediği söz konusu sınavların taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanların da çift anadal programına başvurabilmesi,

 

c) Başarı sıralaması şartı aranan Tıp, Hukuk ve Mühendislik gibi bölümlerde ise mevcut durumda yabancı uyruklu öğrenci ve kurumlararası yatay geçişlerde kabul edilen sınav türlerinin asgari puanlarının YKS sınavındaki sıralama koşullarına bağlı olarak benzer şekilde daha yüksek olarak belirlenmesi,

 

hususuna ilişkin görüş talep eden yazısı 18/08/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve sistemin bütünlüğü göz önünde bulundurularak yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen ve YKS başarı sırasını sağlayamayan öğrencilerin başarı sırası aranan programlar arasında çift anadal eğitimi yapamayacağına karar verilmiştir.