Çok Disiplinli Tasarım Projesi ve Kalite Numaralı Formları Hk.Tüm Duyurular
09
EKİM

5 Ekim 2020 tarihli FYK'da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için Çok Disiplinli Tasarım Projesi (ÇDTP) konusu Akıllı Sera Kontrolü ve Uzaktan Yönetimi olarak belirlenmiştir. Konuya ve diğer ilgili dökümanlara aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

 

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Konusu

FR-1557 EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Sonuç Raporu

FR-1558 EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Yönetim Planı Formatı

DD-063 EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Uygulama Esasları

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Dersi Süreçleri