Öğrencilerimizin İntibak Komisyonlarına Göre Dağılım Listeleri ve Kendileri ile İlgili İntibak Komisyonlarının e-Mail Adresleri (Güncel-11.07.2018)Tüm Duyurular