Üniversitemiz Servis Derslerinin Yaz Okulunda başka Üniversitelerden alınabilmesi hk.Tüm Duyurular
25
HAZ

Üniversitemiz Senatosu’nun 20.06.2019 tarih ve 2019/03 sayılı toplantısının 02. maddesindeki "Üniversitemiz Servis Derslerinin Yaz Okulunda başka Üniversitelerden alınabilmesi" kararına istinaden;

Üniversitemizin ilgili bölümleri tarafından verilmekte olan servis dersleri için yaz okulunda ders alınabilecek Üniversitelerin, servis dersini veren Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenmesine ve bu kararın Elektrik Mühendisliği’nde uygulanmasına karar  verilmiştir.