2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları HakkındaTüm Duyurular
07
EYL

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Öncelikle 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında hepinize başarılar diler, güzel bir dönem geçirmenizi temenni ederiz.

 

Ders kayıt işlemlerine ilişkin kılavuzlar Öğrenci Daire Başkanlığı web sayfasında www.ogi.yildiz.edu.tr ve bölümümüz web sayfasında yer almaktadır. Kayıt yenileme ve ders seçimi yapılmadan önce bu kılavuzun dikkatlice okunması gerekmektedir. Kılavuzdaki açıklamaların yanında, yeni dönemde kayıtlarda problem yaşanmaması için aşağıdaki hususların da önemle dikkate alınması gerekmektedir.  

 

1.Kayıtlar 8-14 Eylül 2017  tarihleri arasında USIS sistemi üzerinden randevulu olarak yapılacaktır. Tüm randevu günlerinde kayıtlar saat 08:00 itibariyle başlayacaktır.

 

  Randevu Günü

Sınıf/Yarıyıl

   08 Eylül 2017

  4.sınıf  (7. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı öğrenciler)

   09 Eylül 2017

 3. ve 4. sınıf (5. yarıyıl ve sonraki yarıyıllarda kayıtlı öğrenciler)

  10-19 Eylül 2017                             

  Tüm öğrenciler 

 

2.Mazeretli öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler kayıtlarını otomasyon sisteminden yapmak zorundadırlar. 

Ders alma dilekçesi ile derse kaydı yapılmayacaktır. 

 

3.    I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri sadece II. öğretime açılan dersleri alacaktır. Aşağıda verilen özel durumlardan dolayı, ders çakışması veya ders kapanması sebebiyle ders alamayan öğrencilerin ise bölümümüz web sitesinde yer alan Ders kayıt yenileme dilekçesini doldurmaları ve 16-19 Eylül 2017 tarihleri arasında bölüme başvurmaları durumunda dilekçeleri değerlendirmeye alınacaktır.

 

Ders çakışması veya ders kapanması durumunda diğer programdan (I/II.Öğretim) ders alma taleplerini değerlendirme koşulları

 

a) 2010 öncesi girişli öğrenciler (26.01.2012 tarihli Senato kararı gereği)

 

 b) ÇAP öğrencileri

 

 c) 2017-2018 Güz döneminde kesin mezuniyet durumu olan öğrenciler (Bölüm Kurulu kararı)

 

 

 

4.  Ders kayıtlarını yapacak özellikle birinci sınıf öğrencilerimizin öncelikli olarak bölümümüz ders planındaki ilgili yarıyıldaki derslerin tamamına yazılmaları önerilmektedir. Ders kayıtlarını yapacak diğer öğrencilerimizin ise öncelikli olarak varsa bulundukları yarıyıldan alt yarıyıllardaki derslere, sonra bulundukları yarıyıllardaki derslere ve daha sonra isterlerse kredi sınırı aşılmamak üzere üst yarıyıllardaki derslere yazılmaları önerilmektedir.

 

5. Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

 

6.  2017-2018 Güz döneminde dönem dışı ders açılmayacaktır.

 

7.  Akademik takvimde belirtilen tarihler dışında kayıt işlemleri yapılamayacaktır. Ders kayıt sorumluluğu tamamen öğrencinin kendisine aittir.

 

8.  Laboratuvar derslerini alan öğrenciler, grup bilgileri ve güncel duyuruları derse ait laboratuvar sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

 

9. Kapanan Dersler: Derse yazılımlar 14 Eylül 2017 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci kayıt olmadığı için kapanan dersler 15 Eylül 2017 tarihinde, saat 16:00’ya kadar Bölüm web sayfasında ilan edilecektir. Kapatılan ders/derslerin yerine, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) yeni ders seçmek isteyen öğrenciler 

16-19 Eylül 2017 tarihlerinde USIS Otomasyon Sistemi üzerinden ders seçimi yapabileceklerdir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.

 

10. Ön Koşullu Ders: Bologna sistemine geçildikten sonra bazı derslerimize ön koşul getirilmiştir. Bundan dolayı ders seçimlerinizde, dersin ön koşulunun olup olmadığına dikkat ediniz.

 

 

11. Mühendislik Tamamlama Öğrencileri: Mühendislik tamamlama öğrencilerinin ders seçimi sırasında problem yaşamamaları için 2012 Eğitim Planında ders dili Türkçe olan dersleri seçmeleri gerekmektedir. Bu dersleri Mühendislik tamamlama öğrencileri dışında diğer öğrenciler seçemezler.

 

12.  Ders müfredatları için sadece  http://www.bologna.yildiz.edu.tr/  web sitesini esas alınız.

 

ÖNEMLİ NOTLAR (YTÜ ders kayıt kılavuzundan alınmıştır.)

 

a) 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. Sınıf öğrencileri ise 4. Sınıftan ders alamazlar.

 

b) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) lisans öğrencileri, bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.

 

c) Uzaktan Eğitim ile Alınabilecek Dersler: Uzaktan eğitim yolu ile alabileceğiniz derslere ilişkin tüm bilgilere UZEM web sayfasından www.uzem.yildiz.edu.tr ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitim ile alınan tüm dersler, ücretlidir. Hangi ders için ne kadar ücret ödemeniz gerektiği bilgisini, yine UZEM web sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

d) Maksimum Kredi Sınırı : Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. Üniversitemize yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri en fazla 25 kredilik ders alabilirler..

 

e) Ders Tekrarı : Ders tekrarı, not yükseltmek için veya başarısız olunması nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir dersin, tekrar alınması durumudur.

- Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.

- Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.

- Tekrar alınan dersin daha önceki başarı notu, dersin tekrarlandığı yarıyılın AGNO hesabına katılmaz, tekrarlanan dersin son başarı notu geçerlidir.