2018-2019 Güz YY. Ders Kayıtları hk. - 1Tüm Duyurular
14
EYL

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

Öncelikle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında hepinize başarılar diler, güzel bir dönem geçirmenizi temenni ederiz.

 

2018-2019 Güz Yarıyılı ders kayıt işlemleri 16-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt sürecinde yaşanabilecek sorunları engellemek amacıyla ekte yer alan YTÜ DERS KAYIT VE SEÇİM İŞLEMİ ESASLARI  ve EEF Ders Kayıtlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar dokümanlarının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bahsi geçen koşullar ile ilgili ek bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

Bu dökümanlarda belirtilen koşullar dışında  Bölüm Kurulu Kararı gereği, ders çakışması durumunda diğer eğitim programından dilekçe ile ders alma taleplerini değerlendirme koşulları kapsamına giren öğrenciler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

a) 2010 öncesi girişli öğrenciler (26.01.2012 tarihli Senato kararı gereği)

 

b) ÇAP öğrencileri

 

c) 2018-2019 Güz döneminde kesin mezuniyet durumu olan öğrenciler

 

d) Yukarıda a, b ve c maddelerinde belirtilen öğrencilerin yeni Bologna sürecinde mağdur olmamaları için dönem dışı dersler açılmıştır.(Elk. Mak. Lab 2, Devre Lab. vb.) Dönem dışı dersleri ancak yukarıda belirtilen öğrenciler alabileceklerdir. Yukarıdaki tanımlamalara uymayan öğrencilerin, dönem dışı açılan dersleri aldıkları tespit edildiği takdirde, bu öğrencilerin ders kayıtları sistemden silinecektir. 

 

e) Aynı eğitim planı içerisinde grup, ders, vb. değişiklikler (bir mesleki dersi belirlenen gruptan farklı bir grupta almak, seçimlik bir havuzda seçilen ders yerine başka bir dersi almak, vb.) ile ilgili talepler kesinlikle kabul edilmemektedir.

 

Bu durumda olabilecek öğrencilerimiz; ders programları ve transkriptlerini ekledikleri durumlarını detaylıca aktaran dilekçeleriyle birlikte 24-26 Eylül 2018 tarihlerinde bölümümüze başvurabilirler.

 

Önemle duyurulur.

 

Elektrik Mühendisliği Bölümü