2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu öğretim ücretlerinin belirlenmesi hk.Tüm Duyurular
29
HAZ

“2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ücretleri” kararı gereğince, Üniversitemizin, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Uzaktan Eğitim ile açılacak Yaz Okulu öğretim ücretlerinin belirlenmesi konusunda yapılan görüşmeler sonunda;

 

a) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz öğretiminde açılacak derslerin en az 15 öğrenci ile açılmasına,
 
b) Kesin kayıt işlemlerinde ders saati başına öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri”ne göre aşağıdaki yaz öğretimi ücretlerinin alınmasına ve ücretlerin bu amaçla açılacak banka hesabına yatırılmasına,
 
c) II. Öğretim öğrencilerinden, normal örgün öğretim öğrencilerinden alınan
ücretin aynısı alınmasına,
 
d) Yabancı uyruklu öğrencilerden, normal örgün öğretim öğrencilerinden
alınan ücretin aynısı alınmasına,
 
e) Diğer Devlet Üniversitelerden gelen öğrencilerden, Normal Öğretim
öğrencilerinden alınanın üç katı ücret alınmasına,
 
f) Yurtdışı ve Vakıf Üniversitelerinden gelen öğrencilerden, Normal Öğretim
öğrencilerinden alınanın beş katı ücret alınmasına,
 
ve Yaz Okulu ödeme tablosunun aşağıdaki verildiği şekliyle kabul
edilmesine karar verilmiştir.
 
 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÜCRETLERİ