2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrencilerin katkı payı-öğrenim ücretleri hk.Tüm Duyurular
29
HAZ

Covid-19 küresel salgın nedeniyle, 2020-2021 eğitimöğretim yılı bahar yarıyılında, kayıt dondurma talebi kabul edilen lisans/lisansüstü öğrencilerin, bu dönem için ödemiş oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerinin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitime başlayacağı ilk yarıyıla mahsup edilmesine karar verilmiştir.