ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 dersi devam zorunluluğu hk.Tüm Duyurular