Bütünleme sınavları hk.Tüm Duyurular
14
HAZ

Bütünleme sınavları; C-330 numaralı sınıf yerine, C-018 numara sınıfta yapılacaktır.