BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM DUYURUSU Tüm Duyurular
21
MAY

• Bitirme Çalışması'nın teslim tarihi  28 Mayıs 2018 Pazartesi  günüdür. Bitirme Çalışma'ları saat 16:00’a kadar Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilecek olup, ilgili tarih öncesinde ve sonrasında teslim alma işlemi yapılmayacaktır. 

 

• Öğrenciler Bitirme Çalışmalarını 3 nüsha olarak, Tez Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edeceklerdir. 

 

• Ekteki Teslim Tutanağında bulunan danışman kısmında hangi öğretim üyesi ile tez yapılmış ise onun ismi ve imzasının bulunması gerekmektedir.

 

• Not: Bitirme Tezi grup çalışması halinde yapılmış ise Teslim Tutanağının her öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI İLKELERİ

 

FR-0956-Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Teslim Formu

 

FR-0895-Elektrik-Elektronik Fakültesi Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu

 

 

BİTİRME ÇALIŞMASI KAPAK SAYFA FORMATI

 

BİTİRME ÇALIŞMASI KAPAK SAYFA ÖRNEĞİ

 

BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU