BİTİRME ÇALIŞMASI TESLİM DUYURUSUTüm Duyurular
05
OCAK

!! Bitirme Çalışmaları Jüri Listesi !!

 

• Bitirme Çalışması'nın teslim tarihi 11.01.2021 Pazartesi günüdür. Bitirme Çalışma'ları saat 16:00’a kadar, bölüme (ytuelmblm@gmail.com) ve yayınlanacak olan listede bulunan jurilerindeki tüm hocalara online olarak teslim edilecek olup, ilgili tarih öncesinde ve sonrasında teslim alma işlemi yapılmayacaktır. 

 

• Öğrenciler Bitirme Çalışmalarını dijital formatta (PDF) oluşturup, Tez Teslim Tutanağı ile birlikte, ytuelmblm@gmail.com adresine online olarak teslim edeceklerdir. 

 

• Tez çalışmasının dijital hali her iki formatta (PDF)  Numara_İsim_Soyisim_Bitirme _Tezi (Örn: 12013003_Mehmet_Yılmaz_Bitirme_Tezi) şeklinde isimlendirilmelidir.

 

• Ekteki Teslim Tutanağında bulunan danışman kısmında hangi öğretim üyesi ile tez yapılmış ise onun ismi ve imzasının bulunması gerekmektedir.

 

• Not: Bitirme Tezi grup çalışması halinde yapılmış ise Teslim Tutanağının her öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

• "Bitirme Çalışması Konusu"nun hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

 

LİSANS ÖĞRETİMİ BİTİRME ÇALIŞMASI İLKELERİ

 

FR-0956-Elektrik Mühendisliği Bölümü Bitirme Tezi Teslim Formu

 

BİTİRME ÇALIŞMASI KAPAK SAYFA FORMATI

 

BİTİRME ÇALIŞMASI KAPAK SAYFA ÖRNEĞİ

 

BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU