Bitirme Çalışması hk.Tüm Duyurular
26
ŞUB

Bitirme Çalışması dersini alan öğrencilerimizin ekteki "Bitirme Çalışması Öneri Formu"nu USİS sisteminde atanan danışmanları ve çalışmanın danışmanlığını yapacak olan öğretim üyesine onaylatarak 8 Mart 2019 Cuma gününe kadar Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Bahsi geçen formu teslim etmeyen öğrencilerin dönem sonunda tez teslimleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca bahsi geçen form teslim edildikten sonra danışman değişikliği de gerçekleştirilemeyecektir. Bitirme Çalışması Öneri Formu’nun bir kopyasını USİS sitemindeki danışman hocanıza ,bir kopyasını çalışmayı yaptığınız danışman hocanıza, bir kopyasını da Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı