Bitirme tezi teslimi hk.Tüm Duyurular
27
ARA

·         Bitirme tezinin teslim tarihi 02 Ocak 2018 Salı saat 16:00’ a kadar Bölüm Sekreterliği’ ne teslim edilecek olup, öncesinde ve sonrasında teslim alma işlemi yapılmayacaktır.

·         Öğrenciler tezlerini 3 nüsha olarak, Tez Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edeceklerdir.

·         Aşağıdaki Teslim Tutanağında bulunan danışman kısmında hangi öğretim üyesi ile tez yapılmış ise onun ismi ve imzasının bulunması gerekmektedir.

·         Not: Bitirme Tezi grup çalışması halinde yapılmış ise Teslim Tutanağını her öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

 

Teslim tutanağı

Bitirme Çalışması yönetmeliği