Bologna 2018 intibak itirazları için duyuruTüm Duyurular
27
TEM

Değerli Öğrencilerimiz,

  

2018 Eğitim Planı için tüm öğrencilerimizin intibakları 28.06.2018 gün ve 2018/04-34 sayılı Y.T.Ü.Senato kararına göre yapılmış olup 13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Excel dosyası olarak intibaklar öğrenci e-posta adreslerinize gönderilmiştir. İntibak e-postaları gönderildiği günden bugüne kadar intibak komisyonlarımızca öğrencilerimizin intibak itirazlarına ilişkin e-postaları incelenmiş, hata varsa gerekli düzeltmeler yapılmıştır, yapılmaktadır.

 

2017 Yaz Okulunda ders alan ve ERASMUS eğitiminde bulunan öğrencilerimizin aldıkları derslerin intibakları, alınan derslerin başarı notu Bölümümüze ulaştığında yapılacaktır. (Bu öğrencilerimizin Usis sistemindeki mevcut derslerine göre intibakları yapılmıştır.)

 

2018 Eğitim Planı’na, USIS sisteminden “Eğitim Planı” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Usis 2013  eğitim planına göre tüm derslerinden başarılı olmuş fakat sadece staj/stajları kalan öğrenciler için intibak yapılmamıştır/yapılmayacaktır.

Dönemi “1” ve üzeri olan tüm öğrencilerin intibakı yapılmıştır.

 

E-posta adreslerinize gönderilen excel dosyasında özellikle;

  • Eski Plan Kalan Ders Sayısı – Yeni Plan Kalan Ders Sayısı
  • Eski Plan Kalan İngilizce Kredi - Yeni Plan Kalan İngilizce Kredi değerlerini kontrol ediniz ve Yeni Planda artış varsa,

verilen adrese e-posta gönderiniz. Ayrıca,

  • Size Excel formatında intibakınızı gösteren e-posta gelmemişse,
  • İntibak öncesine göre AGNO’nuz intibak sonrası düşmüş ise,
  • İntibak yapılmasına rağmen DC ve üzeri not aldığınız ve değerlendirmeye katılmamış seçimlik dersiniz varsa,

verilen adrese e-posta gönderiniz ve intibakınızda itiraz ettiğiniz, hata olduğunu düşündüğünüz hususları anlaşılır bir şekilde kısaca belirtiniz.

 

YTÜ 2018 Eğitim Planları İntibak Takvimine göre,  10 Ağustos 2018 tarihine kadar "Öğrencilerden İtiraz/Düzeltme e-postalarının alınması" işlemi yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak olan itiraz/düzeltme talepleriniz dikkate alınmayacaktır. 

 

Göndereceğiniz e-postalarda:

Öğrenci numaranızın, adınızın ve soyadınızın bulunmasına,

İntibakta itiraz ettiğiniz hususun en net ve kısa şekilde yazılmış olmasına,

Öğrenci sayısını da göz önünde bulundurarak, anlamlı itiraz/düzeltme talebinde bulunmaya dikkat ediniz.

 

İntibak itirazı için e-posta adresi: ytuelmblm@gmail.com

 

İntibak itirazlarınızı ....@std.yildiz.edu.tr  resmi öğrenci e-posta adresinizle gönderiniz.

 

intibak itiraz e-postanızı hem bölümün ytuelmblm@gmail.com  e-posta adresine ve hem de intibak komisyonu listelerinde isminizin yanında verilen sizinle ilgilenen intibak komisyon başkanının e-posta adresine birlikte gönderiniz

 

Not-1: İtiraz için bölüme gönderilecek olan e-mail konusunun "intibak itiraz- Öğrenci Numarası- Adı Soyadı" yazılarak gönderilmesi gerekmektedir

Örnek e-mail konu adı: intibak itiraz -15012999 Ali KAYA,  

İntibak itirazı için e-posta göndermeniz yeterlidir.  Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığımıza şahsen gelip dilekçe vermenize gerek yoktur.Telefon ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. (Eğer bölüme dilekçe vermenizi gerektirecek bir durum olursa komisyon size bu konuda bilgi verecektir.)

 

Not-2: 2013 eğitim planına göre 2018 eğitim planında dönemleri değişen dersler gerek duyulduğu takdirde dönem dışı açılacaktır.

 

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı