Dilekçe değerlendirme sonuçları hk.Tüm Duyurular
14
MART

Ders kayıt haftasındaki dilekçeler değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonuçları aşağıdaki gibidir.

Ders Ekle-Sil Sonuçları