Final Sınav Takvimi DuyurusuTüm Duyurular
28
MAY

Fakültemizde Final Sınavlarının değerlendirme metodunun dersi veren öğretim elemanına bırakılmasına, öğretim elemanının çoktan seçmeli, açık uçlu, ödev, proje, sözlü, vb. sınav metotlarından uygun gördüğü değerlendirme metodunu kullanarak final sınavını yapmasına ve aynı ders koduna sahip derslerde aynı değerlendirme metodunun uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Bu bağlamda öğrencilerin sınav tarihlerinin çakışması gibi sorunlara sebep vermemek amacı ile final takvimi hazırlanmıştır. Final Sınav programı ektedir. Lütfen kontrol ediniz.