Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları hk.Tüm Duyurular
25
ARA

Bölümümüz CAD Laboratuvarlarında çalıştırılmak üzere 4 (dört) kısmi zamanlı öğrenci alımı yapılacaktır. Bilgisayar kullanımı ve kurulumu konusunda bilgi ve becerisiye sahip olmak şartını sağlayan tüm öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.YTÜ. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma usul ve Esasları Yönergesindeki” koşulları sağlamayanlar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren veya sonradan tespit edilen başvurular iptal edilerek ayrıca gerçeğe aykırı bilgi ve belgeden dolayı disiplin soruşturması açılabilecektir.


Genel Koşullar:

a) Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde (Tam veya yarı zamanlı, part-time sigortalı bir işte çalışıyor ve en az asgari ücret düzeyinde bir ücret alıyorsanız kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazsınız.) gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Not ortalaması en az 2,00 olmak. (Hazırlık, 1. sınıf, yatay ve dikey geçiş öğrencilerinin not ortalaması değerlendirmesi 1'inci yarıyıl sonunda yapılır. Not ortalaması en az 2,00 olmayan öğrencilerin çalışma sözleşmeleri feshedilir.)

g) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmakDeprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Başvuruların, Bölüm Başkanlığımıza 30.12.2020 tarihi saat 15:00’a kadar tüm belgelerin elden teslim edilerek yapılması gerekmektedir.

 

İstenilen Belgeler

  • FR-0423 Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu (3.1 için ‘Diğer’, 3.2 için ‘5.501’ ve üzeri, 3.3 için ‘Hayır’, 3.4 için ‘Hayır’ seçenekleri haricindeki  seçenekleri seçen öğrencilerimiz belgeleri eklemek zorundadır.)(maaş bodrosu, yurtta kaldığına dair belge,kira sözleşmesi vb.)
  • FR-0425 YTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi
  • FR-0426 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütname Formu
  • 1 adet fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi
  • İş bankasında hesap açtırdığınıza dair dekont
  • Öğrenci belgesi(Usisten talep ediniz)
  • Transkript(Dekanlıktan online olarak talep ediniz)