Kız Öğrenci Yurtları Hk.Tüm Duyurular
14
EYL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın, 07.09.2020 tarihli, E.2009070402 sayılı yazısı kapsamınca;
 
Üniversitemiz kız öğrenci yurtlarına, Covid-19 küresel salgın süresince yeni kayıt alınmamasına, kayıtlı öğrencilerin durumlarının, 01.09.2020 günlü, 2020/06-03 sayılı Senato kararına göre, ilgili Fakülte Dekanı ve Bölüm Başkanı görüşü alınarak pandemi şartlarına uygun sınırlı sayıda öğrenci olacak şekilde değerlendirilmesine karar verilmiştir.