Kredi sınırları hakkında bilgilendirmeTüm Duyurular
01
MART

03.11.2016 gün ve 13 sayılı Senato kararı gereğince öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders alabilirler. Üniversitemize yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri en fazla 25 kredilik ders alabilirler.

 

Bu hususu bir kere daha öğrencilerimizin bilgisine sunarız.

 

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı