MAZERET DURUMUNDA KAYIT YENİLEMETüm Duyurular
04
ŞUB

MAZERET DURUMUNDA KAYIT YENİLEME

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20/c maddesinde,

c) Mazeret durumunda kayıt yenileme; kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.

 ifadesi bulunmaktadır.

 

 

Bu dokümanlarda belirtilen koşullar dışındaders çakışması durumunda diğer eğitim programından dilekçe ile ders alma taleplerini değerlendirme koşulları kapsamına giren öğrenciler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

a) 2010 öncesi girişli öğrenciler (26.01.2012 tarihli Senato kararı gereği)

 

b) ÇAP öğrencileri

 

c) 2019-2020 Bahar döneminde kesin mezuniyet durumu olan öğrenciler

 

d) Aynı eğitim planı içerisinde grup, ders, vb. değişiklikler (bir mesleki dersi belirlenen gruptan farklı bir grupta almak, seçimlik bir havuzda seçilen ders yerine başka bir dersi almak, vb.) ile ilgili talepler kesinlikle kabul edilmemektedir.

 

 

Yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle ders seçemeyen öğrencilerimizin dilekçelerini en geç 05.02.2020 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Bölüm Başkanlığımıza vermeleri gerekmektedir.

 

 

 

Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı