Sadece Bitirme Tezi Kalan 5-6 haziran 2020'de sunum yapacak öğrenciler hk.Tüm Duyurular
22
MAY

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 21 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu kararla bahar yarıyılında sadece Bitirme Çalışması kalan öğrencilerimiz final sunumlarını 5-6 Haziran tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiştir. Bu öğrencilerimizin durumlarını gösteren transkript belgeleri, bitirme grupları ile alirifat@yildiz.edu.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.  Sunumları eğer UZEM bir duyuru yaparsa UZEM üzerinden yapılabilir. Ancak UZEM tarafında bir gelişme olmazsa hocalarımız istedikleri platform üzerinden yapabilirler. Öğrencilerin Tezlerini 01 Haziran 2020 Pazartesi tarihinde oluşturulacak juriye (Juri 27 Mayıs tarihinde ilan edilecektir.) ve bölümümüze (ytuelmblm@gmail.com) adresine dijital olarak göndermeleri gerekmektedir.
 
Not: Diğer dersleri ile bitirme de alan öğrencilerimizin tez teslim tarihi 15 Haziran olacaktır. Detaylar hakkında önümüzdeki hafta duyuru yapılacaktır.