YTÜ Azami Öğrenim Süresi Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Ön lisans Öğrencileri İçin Uygulama Esaslarının yeniden düzenlenmesi hk.Tüm Duyurular
21
ŞUB

12.04.2018 günlü, 2018/02-14 sayılı Senatoda kabul edilen, "Azami Öğrenim Süresi Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Ön lisans Öğrencileri İçin Uygulama Esasları"nın iptal edilmesine, "YTÜ Azami Öğrenim Süresi Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans ve Ön lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları"nın bu kararın (Ek-5.1) ekinde verildiği şekliyle kabul edilmesine ve uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.