Komisyonlar
 
No KOMİSYON ADI KOMİSYON Üyeleri Görevi
1 Bilişim ve WEB
Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
2 Bölüm Programları Komisyonu
(Ders Programı, Sınav Programı, vb. ve Görevlendirmeler)
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU  Başkan
Arş.Gör.Dr. Erdem AKBOY  Üye
Arş.Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU Üye
3 Ulusal İlişkiler, Öğrencilerle (LÜ ve L)
İlişkiler, Koordinasyon, Bölüm Tanıtım ve Mezuniyet Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Sibel ZORLU PARTAL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Bora ACARKAN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nihan ALTINTAŞ Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş. Gör. Mesut BOZYEL Üye
4
Uluslararası İlişkiler, Öğrenci Değişim Programları (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, vb.) Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ Başkan
Arş.Gör.Dr. Ramazan AYAZ Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
5 Lisans Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu Doç.Dr. Atiye Hülya OBDAN Başkan
Doç.Dr. Yasemin ÖNER  Üye
Doç.Dr. Ercan İZGİ  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU  Üye
Arş.Gör. Abdülkerim GÜNDOĞAN  Üye
6 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU Lisansüstü Koor./Başkan
Doç.Dr. Ozan ERDİNÇ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BAYSAL  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nihan ALTINTAŞ  Üye
Arş.Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU Üye
7 Muafiyet, İntibak ve Af Komisyonu Doç.Dr. Recep YUMURTACI  Genel Koordinatör
Yatay Geçiş ve Çift Anadal Komisyonu Doç.Dr. Recep YUMURTACI Başkan
Arş.Gör.Dr. Ali DURUSU Üye
Arş.Gör. Said Mirza TERCAN  Üye
Dikey Geçiş Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Başkan
Arş.Gör.Dr. Ali AJDER Üye
Arş.Gör. Abdülkerim GÜNDOĞAN  Üye
Erasmus İntibak Komisyonu Öğr.Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
Arş.Gör.Dr. Beyhan KILIÇ Üye
8 Mezunlarla İletişim, Endüstriyel İlişkiler ve Organizasyon Komisyonu Prof.Dr. Ahmet Faruk Bakan Başkan
Doç.Dr. Oktay ARIKAN  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Üye
Öğr.Gör.Dr. Yavuz ATEŞ  Üye
9 Sayım Kurulu Öğr.Gör.Dr. Ahmet ÖZDEŞ  Başkan
Arş.Gör.Dr. Ramazan AYAZ Üye
10 Değer Tespit Komisyonu Öğr.Gör.Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ  Başkan
Öğr.Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
11 Müdek, Bologna, Kalite, Akreditasyon ve Kurum Hafızası Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Atiye Hülya OBDAN  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT Üye
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Üye
Dr.Öğr.Üyesi  Engin AYÇİÇEK Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali Rıfat BOYNUEĞRİ Üye
Arş.Gör. Dr. Ali AJDER Üye
Arş.Gör. Dr. Erdem AKBOY Üye
Arş.Gör.Dr.Ali DURUSU Üye
12 Sürekli İyileştirme Komisyonu Prof.Dr.İbrahim ŞENOL  Bölüm Bşk.
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Elektrik Tesisleri A.B.D. Bşk.
Prof.Dr. Ahmet Faruk BAKAN  Elektrik Makineleri A.B.D. Bşk
Doç.Dr. Ozan ERDİNÇ  Alternatif Enerji A.B.D. Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Onur ELMA Raportör
13 Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu Doç.Dr. Ozan ERDİNÇ  Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Erdin GÖKALP  Üye
Öğr.Gör.Dr. Yavuz ATEŞ  Üye
14 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (02/01/2019-02/01/2021) Prof.Dr. İbrahim ŞENOL  Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Atiye Hülya OBDAN  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BAYSAL  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU Üye
15 Lisansüstü: Koordinatör/ Program Yürütücüsü/ Doktora Yeterlilik Komitesi Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU Lisansüstü Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Sibel ZORLU PARTAL Lisansüstü Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT Lisansüstü Koordinatör Yardımcısı
Lisansüstü Program Yürütücüsü Komitesi Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  Elk. Tes.Prog. Yürütücüsü
Prof.Dr. Hacı BODUR  Elk.Mak. ve Güç. Elkt. Yürütücüsü
Doktora Yeterlilik Komitesi Prof.Dr. İbrahim ŞENOL Üye
Prof. Dr. Nurettin UMURKAN Üye
Prof. Dr. Hacı BODUR  Üye
Prof. Dr. Selim AY  Üye
Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ  Üye
16 Ulusal-Uluslararası Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Doç.Dr. Ozan ERDİNÇ  Başkan
Prof.Doç.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali Rıfat BOYNUEĞRİ Üye
17 Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İzleme,Değerlendirme Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Doç.Dr. Ozan ERDİNÇ  Başkan
Doç.Dr. Yasemin ÖNER  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BAYSAL Üye
Dr.Öğr.Üyesi Onur ELMA Üye
18 Staj Komisyonları Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Doç.Dr. Oktay ARIKAN  Genel Koordinatör
Staj Komisyonu Doç.Dr. Fahri Okan PEKİNER Üye
Doç.Dr. Ercan İZGİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Erdin GÖKALP Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bora ACARKAN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali Rıfat BOYNUEĞRİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi M. Salih TACİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nihan ALTINTAŞ Üye
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Üye
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Üye
Dr.Öğr.Üyesi Onur ELMA Üye
Öğr.Gör.Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ Üye
Öğr.Gör.Dr. Ahmet ÖZDEŞ Üye
Öğr.Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
Arş.Gör.Dr. Beyhan KILIÇ Üye
Arş.Gör. Said Mirza TERCAN  Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
Arş.Gör. Abdülkerim GÜNDOĞAN Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
Erasmus Staj Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi  Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ  Başkan
Arş.Gör.Dr. Ramazan AYAZ Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
19 Altyapı ve Laboratuvar Geliştirme Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Genel Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Aydınlatma Laboratuvarı 
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Akıllı Şebekeler Laboratuvarı
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Metroloji  Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT CAD Laboratuvarı I-II 
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Devre Laboratuvarı 
Doç.Dr. Recep YUMURTACI Elektrik Tesisleri Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR İç Tesisat Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU Yenilenebilir Enerji Sist. Laboratuvarı 
Doç.Dr. Oktay ARIKAN Yüksek Gerilim Laboratuvarı 
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN Yüksek Akım Laboratuvarı 
Öğr.Gör.Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ ABB Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Prof.Dr. Hacı BODUR Elektrik Makinalarının Kontrolü Lab.
Prof.Dr. Hacı BODUR Güç Elektroniği Laboratuvarı 
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI

Elektrik Tesisleri Genel Laborauvarı

Prof.Dr. Hacı BODUR Elektrik Makinaları Genel Laborauvarı
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Elektronik  Laboratuvarı 
* Bölüm Akreditasyon Temsilcisi Dr.Öğr.Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ