Komisyonlar
 
No KOMİSYON ADI KOMİSYON Üyeleri Görevi
1 Bilişim ve WEB
Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
Arş.Gör. Hilmi Cihan GÜLDORUM Üye
2 Bölüm Programları Komisyonu
(Ders Programı, Sınav Programı, vb. ve Görevlendirmeler)
Dr.Öğr.Üyesi Erdem AKBOY Bölüm Bşk.Yrd /Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU  Başkan
Arş. Gör. Dr. Ali AJDER  Üye
Arş.Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU Üye
Arş.Gör. Hayri YİĞİT Üye
3 Ulusal İlişkiler, Öğrencilerle (LÜ ve L)
İlişkiler, Koordinasyon, Bölüm Tanıtım ve Mezuniyet Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Başkan
Öğr. Gör. Dr. Yavuz ATEŞ Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Işılay BALCI Üye
Arş. Gör. Mesut BOZYEL Üye
4
Uluslararası İlişkiler, Öğrenci Değişim Programları (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA, vb.) Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ Başkan
Arş.Gör.Dr. Ramazan AYAZ Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
5 Lisans Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu Doç.Dr. Atiye Hülya OBDAN Başkan
Doç.Dr. Yasemin ÖNER  Üye
Doç.Dr. Ercan İZGİ  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nihan ALTINTAŞ Üye
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Üye
Öğr.Gör. Dr. Ahmet ÖZDEŞ Üye
6 Muafiyet, İntibak ve Af Komisyonu Doç.Dr. Recep YUMURTACI  Genel Koordinatör
Yatay Geçiş,Çift Anadal ve Yandal Komisyonu Doç.Dr. Recep YUMURTACI Başkan
Arş.Gör.Dr. Ali DURUSU Üye
Arş.Gör. Said Mirza TERCAN  Üye
Arş.Gör. Hayri YİĞİT Üye
Dikey Geçiş Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Başkan
Öğr. Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
Arş.Gör. Abdülkerim GÜNDOĞAN  Üye
Erasmus İntibak Komisyonu Öğr.Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
Arş.Gör.Dr. Beyhan KILIÇ Üye
7 Mezunlarla İletişim, Endüstriyel İlişkiler ve Organizasyon Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Engin AYÇİÇEK Başkan
Doç.Dr. Oktay ARIKAN  Üye
Öğr. Gör. Dr. Adem ALTAY Üye
Öğr.Gör.Dr. Yavuz ATEŞ  Üye
8 Müdek, Bologna, Kalite, Akreditasyon ve Kurum Hafızası Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi Erdem AKBOY Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Doç.Dr. Atiye Hülya OBDAN Başkan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BAYSAL Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nihan ALTINTAŞ Üye
Öğr. Gör. Dr. Mustafa AYDENİZ Üye
Arş.Gör. Dr. Ali AJDER Üye
Arş.Gör.Dr.Ali DURUSU Üye
Arş.Gör. Abdülkerim GÜNDOĞAN Üye
Arş.Gör. Ayşe Kübra ERENOĞLU Üye
Arş.Gör. Işılay BALCI Üye
9 Sürekli İyileştirme Komisyonu Prof.Dr.İbrahim ŞENOL  Bölüm Bşk.
Dr.Öğr.Üyesi Erdem AKBOY Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Elektrik Tesisleri A.B.D. Bşk.
Prof.Dr. Ahmet Faruk Bakan Elektrik Makinaları A.B.D. Bşk
Prof.Dr. Ozan ERDİNÇ Alternatif Enerji A.B.D. Bşk.
Arş.Gör. Dr. Ramazan AYAZ Raportör
10 Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması Komisyonu Prof.Dr. Ozan ERDİNÇ  Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Erdin GÖKALP  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Bora ACARKAN Üye
11 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (13/11/2020-) Prof.Dr. İbrahim ŞENOL  Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Atiye Hülya OBDAN  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa BAYSAL  Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU Üye
12 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Geliştirme Komisyonu Doç.Dr. Atiye Hülya OBDAN Lisansüstü Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Sibel ZORLU PARTAL Lisansüstü Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT Lisansüstü Koordinatör Yardımcısı
Lisansüstü Program Yürütücüsü Komitesi Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  Elk. Tes.Prog. Yürütücüsü
Prof.Dr. Hacı BODUR  Elk.Mak. ve Güç. Elkt. Yürütücüsü
Doktora Yeterlilik Komitesi Prof.Dr. İbrahim ŞENOL Üye
Prof. Dr. Nurettin UMURKAN Üye
Prof. Dr. Hacı BODUR  Üye
Prof. Dr. Selim AY  Üye
Prof. Dr. Ozan ERDİNÇ  Üye
13 Staj Komisyonları Dr.Öğr.Üyesi Erdem AKBOY Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL Bölüm Bşk. Yrd./Koordinatör
Doç.Dr. Oktay ARIKAN  Genel Koordinatör
Staj Komisyonu Doç.Dr. Fahri Okan PEKİNER Üye
Doç.Dr. Aslan İNAN Üye
Dr.Öğr.Üyesi Erdin GÖKALP Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bora ACARKAN Üye
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa BAYSAL Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ali Rıfat BOYNUEĞRİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi M. Salih TACİ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Üye
Öğr.Grv.Dr. Adem ALTAY Üye
Öğr.Gör.Dr. Mustafa Gürkan AYDENİZ Üye
Öğr.Gör.Dr. Ahmet ÖZDEŞ Üye
Öğr.Gör. Alpaslan DEMİRCİ Üye
Arş.Gör.Dr. Beyhan KILIÇ Üye
Arş.Gör. Said Mirza TERCAN  Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Tayfur GÖKÇEK Üye
Arş.Gör. Hayri YİĞİT Üye
Arş.Gör. Işılay BALCI Üye
Erasmus Staj Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi  Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ  Başkan
Arş.Gör.Dr. Ramazan AYAZ Üye
Arş.Gör. Abdulsamed LORDOĞLU  Üye
Arş.Gör. Tunahan SAPMAZ Üye
Arş.Gör. Fırat AKIN Üye
Arş.Gör. Mesut BOZYEL Üye
14 Altyapı ve Laboratuvar Geliştirme Komisyonu Doç.Dr. Aslan İNAN Genel Koordinatör
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Aydınlatma Laboratuvarı 
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI Akıllı Şebekeler Laboratuvarı
Doç. Dr. Oktay ARIKAN Yüksek Gerilim Laboratuvarı
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Metroloji  Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT CAD Laboratuvarı I-II 
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR Devre Laboratuvarı 
Doç.Dr. Recep YUMURTACI Elektrik Tesisleri Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi İsmail NAKİR İç Tesisat Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU Yenilenebilir Enerji Sist. Laboratuvarı 
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN Yüksek Akım Laboratuvarı 
Dr.Öğr. Üyesi Selin ÖZÇIRA ÖZKILIÇ ABB Laboratuvarı 
Dr.Öğr.Üyesi Engin AYÇİÇEK Elektrik Makinaları Laboratuvarı
Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Elektrik Makinalarının Kontrolü Lab.
Prof.Dr. Ahmet Faruk Bakan Güç Elektroniği Laboratuvarı 
Prof.Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI

Elektrik Tesisleri Genel Laborauvarı

Prof.Dr. Ahmet Faruk Bakan Elektrik Makinaları Genel Laborauvarı
Dr.Öğr.Üyesi Burak AKIN Elektronik  Laboratuvarı 
15 İşletmede Mesleki Eğitim (KOOP) Komisyonu Prof.Dr. İbrahim ŞENOL Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Erdem AKBOY Eğitim-Öğretim Bölüm Bşk.Yrd
Dr.Öğr.Üyesi Sibel ZORLU PARTAL Bölüm Temsilcisi
Dr.Öğr.Üyesi Altuğ BOZKURT Üye
Dr.Öğr.Üyesi Bedri KEKEZOĞLU Üye
* Fakülte İletişim Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Yiğit ARABUL

Dr.Öğr.Üyesi Fatma KESKİN ARABUL

Arş.Gör. Hilmi Cihan GÜLDORUM