Misyon ve Vizyon

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN MİSYONU (ÖZ-GÖREV)

 

Kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip, mühendisler yetiştiren ve bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden bir mühendislik bölümüdür.

 

 

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ'NİN VİZYONU

 

Bilim, eğitim ve araştırma alanlarında ülkemizde tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir mühendislik bölümü olmak.