Yüksek Gerilim Lab.

YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI

 

http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/yglab

 

Laboratuvar Tanıtımı: Yüksek gerilim laboratuvarında, yüksek gerilime ait teorik bilgilerin deneysel olarak uygulanması, lisans ve lisansüstü tez/araştırma çalışmalarının yapılması ve endüstriyel ölçme çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvar, lisans öğrencilerine 7. dönemde zorunlu ders olarak anlatılmaktadır. Laboratuar sırasında öğrenciler gruplara ayrılarak, çalışılan konu hakkında yeterli teorik bilgiye sahip olmaları sağlanmakta ve deney sırasında, kazandıkları teorik bilgileri pratik beceriye dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Laboratuvara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Laboratuvar  : Yüksek Gerilim Laboratuvarı

Yer                  : Yıldız Teknik Üniversitesi / Davutpaşa Kampüsü

Bölüm            : Elektrik Mühendisliği / C-B20, C-B21

Ebatlar           : 11,6m x 17,6m x 7,8m ≈ 1.600 m3

Max. Gerilim  : 100 kV AC (50 Hz)

 


 

 

 

Yapılan Deneyler:

 

·         Küresel Elektrotlar ile Ölçme

·         Kesici ve Transformatörler için Yalıtkan Yağlar

·         Yalıtkan Maddelerde Kayıp Katsayısı ve Bağıl Dielektrik Katsayısının Bulunması

·         Elektrolitik Banyo Yöntemi ile Elektrostatik Alanın İncelenmesi

·         İzolatör Zincirlerinde Gerilim Dağılımı ve Atlama Gerilimini Tayini

 

Yapılabilen Testler:

 

İzolasyon Yağı Delinme Dayanımı Testleri

Transformatörlerde ve kesicilerde izolasyon amaçlı kullanılan yağların delinme dayanımı testleri yapılmaktadır. Ölçüm cihazı 0 -90 kVrms AC aralığında ölçüm yapabilmektedir. Kullanılacak test standardına bağlı olarak 0,5kV/sn (ASTM D1816), 2kV/sn (IEC 156) ve 3kV/sn (ASTM D877) gerilim artış hızları ile farklı sıcaklıklarda ve farklı elektrot tiplerinde (küresel ve düzlemsel) yağların delinme gerilimi ve delinme dayanımı ölçümleri yapılabilmektedir.

Delinme Gerilimi Testleri

Laboratuvarda bulunan 220V / 100 kV, 5 kVA yüksek gerilim deney trafosu ve 10 cm çaplı küresel elektrot sistemi ile katı malzemelerin delinme gerilimleri test edilebilmektedir.

 

Dielektrik Malzeme Testleri

Bünyesinde dielektrik malzeme barındıran yüksek gerilim ve alçak gerilim ekipmanlarının (kablo, izolatör, kondansatör, ölçü transformatörleri, transformatör yağı vb.) dielektrik özellikleri test edilmektedir. Ölçümlerde kullanılan CPC-100 dielektrik test cihazı ile 0 – 12 kVrms gerilim ve 0 – 400 Hz frekans aralığında dielektrik malzemelerin kapasite (C), yalıtım direnci (R), empedans (Z), endüktans (L), dielektrik kayıp faktörü (tan δ), aktif (P) ve reaktif güç kaybı (Q) gibi elektriksel parametreleri ölçülebilmektedir.

 

Kısmi Deşarj Testleri

Yüksek gerilim malzemelerinde kısmi deşarj ölçümü yapılmaktadır. Ölçüm cihazına ait teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Kısmi Deşarj zaman çözünürlüğü < 2 ns

Sistem gürültüsü < 0.015 pC

Spektrum analizör gürültüsü < -120 dB

Ölçme hassasiyeti

Gerilim: Kalibre edilen gerilimin ± %0.05’i.

Frekans: ± 1 ppm

K.D. Seviyesi: Kalibre edilen K.D. değerinin ± %2’si

 

Elektrik ve Manyetik Alan Ölçümleri

0,1 V/m – 20 kV/m aralığında elektrik alan ve 1 pT – 2 mT aralığında 3 boyutlu manyetik alan ölçümleri yapılabilmektedir. Ölçüm cihazı 1 Hz ile 20 MHz arasında istenilen frekans bandında çalışabilmektedir.

 

Topraklama Direnci Ölçümleri

Topraklama sistemlerinin, topraklama direnç değeri 4 kazıklı metodla ve kazıksız olarak %2 hassasiyetle ölçülebilmektedir.

 

 

Ölçü Aletleri:

 

·         100 kV, 5 kVA'lık (tek katlı) alternatif gerilim üreteci

·         140 kV, 20 mA (tek katlı) Doğru gerilim üreteci

·         10 cm çaplı, taşınabilir, gerilim ölçü küreleri

·         200 MHz, dört kanallı, Lecroy marka dijital osiloskop

·         Yalıtkan yağlar için 90 kV'luk Hipotronics marka delinme gerilim ölçme seti

·         Statik elektrik alan incelemeleri için elektrolitik banyo deney seti,

·         Spectran NF-5030, 20 MHz modeli dijital el tipi elektrik ve manyetik alan ölçü aleti

·        Omicron CPC100/CPTD1 marka Tan Delta, kapasite ölçüm cihazı

·        Metrel MI-3123 marka topraklama direnci ölçüm cihazı

·        3 x 5 kVA 0-380 V Ototransformatör

·        220V/5V, 5 kVA Transformatör

·        Omicron marka, kısmi deşarj test cihazı

·        Fluke 289/FVF Dijital Multimetre x 2

·        Hıoki 1000A Pensampermetre