Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı

 

Laboratuvar Tanıtımı: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarında, bu alanda yaygın olarak uygulanmakta olan, rüzgar ve güneş enerjisine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Labarotuvar, lisans dersleri kapsamında aktarılan teorik bilgilerin uygulanması ve öğrencilere deneysel olarak gözlem yapma imkanı sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda rüzgar türbini ve güneş panelleri, isteğe bağlı farklı yükler altında çalıştırılarak, karakteristikleri ve birbirleriyle olan etkileşimleri ortaya konulmaktadır.

 

 

 

 

 

Yapılan Deneyler:

 

·         Solar Panel Karakteristiğinin İncelenmesi (Gerilim-Akım-Güç)

·         Solar Modüllerin Çeşitli Şekillerde Birbirlerine Bağlanması

·         Solar Panel Montajı

·         Şebekeden Bağımsız Direk veya Akü ile Çalışan PV Sistem Testi ve Tasarımı (DC Yük)

·         Şebekeden Bağımsız 230V AC Gerilim Üreten PV Sistem Testi ve Tasarımı 

·         Küçük Güçlü Rüzgâr Türbinlerinde Enerji Depolanmasının Testi, Tasarımı ve Rüzgâr Türbinlerinin Optimizasyonu

·         Şebekeden Bağımsız Olarak 230V AC Gerilim ile Çalışan Rüzgâr Türbinlerinin Tasarımı

·         Şebekeden Bağımsız Olarak Rüzgar Türbini ve PV Panel içeren Bir Hibrit Sistemin Tasarımı

 

 

Yapılabilen Testler:

 

·         Güneş ışınımı (radyasyonu) ölçümü ve değerlendirmesi

·         Fotovoltaik güneş modüllerinin karakterizasyonu

·         Rüzgar hızı ölçümü ve değerlendirmesi

·         Rüzgar ve güneş enerji sistemlerine yönelik fizibilite analizleri

 

Ölçü Aletleri:

 

·         Anemometre

·         Piranometre

·         Albedometre

·         Pirheliometre

·         Veri Kaydedici (Data Logger)

·         DC/AC Çevirici

·         Akım, Gerilim, Güç ve Enerji Ölçümleri