Yayınlar

Kitaplar

 • Orta Gerilim Trafo Merkezlerinin Projelendirilmesi, M. Tercan, H. Kara, A. İnan, Birsen Yayınevi, 2012.
 • Matlab Kılavuzu, Aslan İnan, Papatya Yayıncılık, 2012.
 • Matlab Uygulama Örnekleri, Aslan İnan, Papatya Yayıncılık, 2012.
 • Teknik İngilizce Çeviri Kılavuzu, Aslan İnan, Türkmen Kitapevi, 2006
 • İnternet El Kitabı, Aslan İnan, Sistem Yayıncılık, 2000.
 • Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Kocatepe, C., Uzunoğlu, M., Yumurtacı, R., Karakaş, A., Arıkan, O.,  Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • Çözümlü Problemlerle Yüksek Gerilim Tekniği, Kalenderli, Ö., Kocatepe, C., Arıkan, O., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Selim AY, Birsen Yayınevi, 2008.
 • Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri, II. Baskı, İrfan Güney, Selim Ay, Marmara Üniversitesi Yayını (yayın no: 678), 2001.
 • Matlab ile Risk Yönetimi, Uzunoglu, M., Gecer, T., Eren, A. K., Kizil, A., Onar, O. C.,  Türkmen Kitabevi, Istanbul, 2005
 • Enerji Kalitesi ve Harmonikler, Kocatepe, C., Umurkan, N, Attar, F., Yumurtacı, R., Uzunoğlu, M., Karakaş, A., Arıkan, Baysal, M, Kurs Notu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, 2006
 • Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Kocatepe, C., Uzunoğlu, M., Yumurtacı, R., Karakaş, A., Arıkan, O., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • Her Yönü İle MATLAB, Uzunoğlu, M., Kızıl, A., Onar, Ö.Ç., Türkmen Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2003.
 • Harmonic Effects of Power System Loads: An Experimental Study, Celal Kocatepe, Recep Yumurtacı, Oktay Arıkan, Mustafa Baysal, Bedri Kekezoglu, Altuğ Bozkurt and Celal Fadıl Kumru. Chapter of Power Quality Book, InTech ,201
 • Elektrik Makineleri I, Şenol, İ., Bekiroğlu, N., Aybar, O., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
 • Elektrik Makineleri Deneyleri, Bekiroğlu, N., Şenol, İ., Aybar, O., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2006.
 • Elektrik Makineleri I, Şenol, İ., Bekiroğlu, N., Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011.
 • Güç Elektroniği, Hacı BODUR, Birsen Yayınevi, 2012.
 • Elektrik Makineleri I-Transformatörler, A.Faik MERGEN, Dr. Sibel ZORLU, Birsen Yayınevi, 2009.
 • Elektrik Makineleri II-Asenkron Makineler, A.Faik MERGEN, Dr. Sibel ZORLU, Birsen Yayınevi, 2009.
 • Elektrik Makineleri III-Senkron Makineler, A.Faik MERGEN, Dr. Sibel ZORLU, Birsen Yayınevi, 2006.
 • Elektrik Makineleri Deneyleri, Bekiroğlu N., Şenol İ., Aybar O., Zorlu S., Aydeniz M., Önel İ., Ayçiçek E., Özçıra S., Birsen Yayınevi, 2006.

2009 Yılında Yapılan Yayınlar

2008 Yılında Yapılan Yayınlar