Bölüm Başkanımızın Mesajı

Elektrik Mühendisliği Bölümü'nün amacı: misyonu ve vizyonu doğrultusunda, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihaz ve makinelerinin; tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontrolü, güvenliği ve işletilmesi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışabilecek, araştırma yapabilecek elektrik mühendisleri ve bilim insanları, yetiştirmektir. Bu gerçekten hareketle; eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya normlarını uygulayan, bu normları geliştirmeye yönelik gayret sarf eden ve 1942 yılından beri faaliyet gösteren Bölümümüz, yurt ve dünya sorunlarına çare üretebilecek nitelikli mühendisleri piyasaya kazandırmak üzere, yoluna devam etmektedir.

 

Davutpaşa Yerleşkesi'nde Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde, 2011 yılından itibaren yenilenmiş ve bütün donanımları sağlanmış alt yapısı ile hizmet veren Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü; 52 Akademik, 4 İdari Personeli, 18 adet sınıfı, 3 adet amfisi, 17 adet öğrenci, 9 adet araştırma laboratuvarı ve 64 ofisiyle 5900 metrekarelik kapalı alanda; her yıl girmeye hak kazanan yaklaşık 135 öğrenci ile birlikte toplam 1350 lisans ve 300 lisansüstü öğrenciye, eğitim vermektedir.

 

Bölümümüz lisans öğrencilerinin mezun duruma gelebilmesi için, 2018-2019 Eğitim-öğretim Yılında yenilenen ve “MÜDEK Akreditasyon Değerlendirmesi”ne de uygun hale getirilen, “Ders Programı”nda sorumlu oldukları; Elektrik Tesisleri, Elektrik Makinaları ve Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalları altında açılan 59 derse ait 150 krediyi ve her biri 30 iş gününden oluşan Genel ve Mesleki stajlarını, tamamlanmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilerimizin her sene belirlenen kontenjanlar ve ilgili yönetmelikler ve yönergeler ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde, “Çift Anadal” ve “Kurum İç Yatay Geçiş” yapabilme olanakları vardır. 

 

Mezunlarımız; elektrik enerjisi; üretimi, iletimi, dağıtımı, tüketim, kontrolü ile ilgili her türlü imalat, satış, teknik destek hizmetlerini içeren sektörlerle bunları destekleyen; bankacılık, denizcilik, sigorta ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda geniş iş olanaklarına sahiptirler.

 

Mezunlarımızın çalıştığı kurumlara örnek olarak; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Mercedes Benz Türk A.Ş., Siemens A.Ş., Türk Philips Ticaret A.Ş., Koç Topluluğu Sektörleri ve Şirketleri , TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, EPİAŞ, EÜAŞ, Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., TUBİTAK, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Sabancı Topluluğu Şirketleri, ABB Grubu Şirketleri, ASELSAN Elektronik San. Ve Tic. A.Ş., TAI-TUSAŞ-Türk Havacılık Ve San. A.Ş., ROKETSAN-Roket San. Ve Tic. A.Ş., HAVELSAN-Hava Elektronik San. Ve Tic. A.Ş., İŞBİR Elektrik San. A.Ş., ASPİLSAN Enerji San. Ve Tic. A.Ş., BEST-Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş., örnek olarak verilebilir.