STAJ İŞLEMLERİ

 

Öğrencilerimizin staj yapacakları firmalar (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) staj bitiminde öğrenciye para ödemesi yapacak ise ekte bulunan formu hatasız ve eksiksiz bir şekilde

Zorunlu Staj Formu (SGK) ile birlikte

 

FR-1266-Staj Ucretlerine İssizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunun

 

işyerine onaylatılması ve doldurtulması gerekmektedir.

Staj yapılacak firmalar para ödemesi yapmayacak ise formun üst kısmında bulunan firma kaşesi kısmı doldurtulacaktır.

 

Staj Formları:

2019 Yılı Staj Takvimi

2018 Yılı Staj Takvimi
2017 Yılı Staj Takvimi
2016 Yılı Staj Takvimi
2015 Yılı Staj Takvimi
Genel Saglik Sigortasi
Haftalik Calisma Cizelgeleri Sayfasi.doc
Öğrenci Staj Sicil Formu
Staj Defteri Giris Sayfasi.doc
Staj Defteri Kapak Sayfasi 1.doc
Staj Defteri Normal Sayfasi.doc
Stajer Ogrenci Isyeri Degerlendirme Formu.doc
StajFirma.xls
Zorunlu Staj Formu

-İşveren Anket Formu

 

Staj işlemleri ile ilgili Yıldız teknik Üniversitesi Staj Uygulama Yönergesi şu şekildedir:

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Staj/41

 

Staj işlemlerine ait akış şeması şu şekildedir.

 

Staja başlamadan önce öğrencinin yapacağı ilk işlem, staj SGK formunun 3 adet kopyasını staj yapacağı firmaya kaşeletmesi ve imzalatması şeklindedir. Daha sonra staja başlamadan en az 12 gün önce aşağıdaki evraklar bölüme teslim edilmelidir (Stajının başlamasına 12 günden az kalan öğrencilerin evrakları bölüm tarafından kabul edilmeyecektir):

 

-Staj sicil formu (1 adet)

-Sağlık sigortası (1 adet)

-Staj takvimi

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-İşsizlik Fonu(Kamu Daireleri hariç)

 

Bu formlarla beraber 12 gün önce bölüm sekreterliğine başvurulmaktadır. Bir öğrencinin dönem içerisinde staj yapabilmesi için 2 tam iş gününün boş olması gerekmektedir. Bir öğrenci genel staja devam ederken mesleki staj başvurusu yapabilir. Mesleki staja başlama tarihi genel staj bitiminden sonra en az 2 iş günü bırakılarak mesleki staj başvurusu yapılabilir. Staja başlama günleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olamaz. Staj bitiminden sonra staj defterinin en erken 12 gün ve en geç 1 ay içerisinde bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Staj defterini teslim ederken 1 adet zorunlu staj (SGK) formu ve staj sicil formunun da defterle beraber teslim edilmesi gerekmektedir. Mesleki stajını yapanların, bu evrakların dışında işveren anket formunu da firmaya doldurtmaları gerekmektedir. Öğrenci defterinin tüm sayfalarında sadece yetkili mühendis imzası değil firma kaşesi de olmak zorundadır ve defterin en arka sayfasında “iş yeri değerlendirme formu" da olmak zorundadır.